Kommunalbestyrelsesgruppen

Alle kommunalpolitikere er involveret og orienteret i større eller mindre grad i alle væsentlige sager i kommunen. Men det er ikke muligt at gøre en fokuseret indsats på alle områder. Det Konservative Folkeparti har tre medlemmer af Kommunalbestyrelsen med hver sine fokusområder:

Birgitte Schjerning Povlsen er gruppeformand og har siddet i Kommunalbestyrelsen siden 1998. Birgitte er formand for Social- og Sundhedsudvalget og har således det øverste politiske ansvar for 40% af kommunens økonomi. Birgitte er også medlem af Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget.

Kenneth Birkholm har siddet i Kommunalbestyrelsen siden 2014. Kenneth har været aktiv i børnehave-, og skolebestyrelser i mange år og har sin naturlige interesse i Børne- og Skoleudvalget. Kenneth sidder endvidere i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Bycenterudvalget og i Borgerdialogudvalget.

Som konservative i Rudersdal arbejder vi for et samfund hvor den enkelte får friheden til at indrette sig og klare sig selv. Samtidig med at vi hjælper og holder hånden under dem, der ikke selv kan. Et samfund hvor de bredeste skuldre bærer mest, men hvor de stærke også får lov at udfolde sig – uden at blive kvalt i bureaukratiets eller Jantelovens snærende bånd.

Kommunalbestyrelsen

Gruppeformand, Byrådsmedlem