Alsidighed, leg og udvikling

For os er Rudersdal ikke et sted, hvor man blot bor. Vi mener, at Rudersdal har langt mere at byde på. Det skyldes helt klart kommunens blomstrende foreningsliv drevet af aktive borgere. Foreningerne bidrager positivt til at skabe nye venskaber og fællesskab, formidle viden, kunst og kultur samt sikre grundlaget for et sundt og aktivt fritidsliv.

Der er hos os ingen tvivl om, at det er de frivillige, der giver vores kommune sin helt unikke identitet. Uden disse ildsjæle ville der være et fattigere kultur- og fritidsliv i vores kommune. Ildsjælene er de mange frivillige, der gør den ekstra indsats til fordel for andre end blot dem selv. Det kan være alt fra at være træner i den lokale sportsklub, over frivillig i et af kommunens aktivitetscentre til at være aktivt medlem i en af de mange musik- og kunstforeninger eller man har engageret sig i grundejerforeningen.

Ildsjælene skal ud og bruge deres energi, på det de brænder for – de skal ikke begraves i papirarbejde, indberetninger og kringlede tilskudsansøgninger.

Vi er stolte af det blomstrende foreningsliv i kommunen. Og vi vil værne om det. Der skal være tilstrækkelige fysiske rammer til at understøtte ildsjælene og det fællesskab, som foreningslivet er. Det må ikke være manglende fysiske rammer, der får ildsjælen til at brænde ud eller udelukker nogen fra at blive inkluderet. At sige nej grundet noget så relativt banalt som dårlige fysiske forhold er efter vores mening alene en dårlig undskyldning og et udtryk for blindhed overfor, hvad der skaber et rigt lokalsamfund.

Udover at optimere udnyttelsen af den eksisterende bane- og halkapacitet er det helt konkret vores forslag, at der på sigt bygges en ny multihal i den sydlige del af kommunen, evt. ved Rudegård Stadion i Holte. Derudover ønsker vi, at fodbold anerkendes fuldt ud som en helårssport og at der bygges en kunstgræsbane på Vedbæk Stadion. For os er det sociale samvær en vigtig del af foreningslivet. Derfor ser vi positivt på etablering af klublokaler, da de fungerer som hjertet i klubbernes sociale liv.

Vi støtter, at der er elitesport i kommunen, da elitesportsudøvere er forbilleder for vores børn og unge. Det vil vi bl.a. gøre ved at indgå i en aktiv dialog med sportsklubberne om deres udfordringer og forhold. Vi tror på, at et stærkt elitemiljø er med til at skabe synlighed omkring sport og dermed få flere til at komme i gang.

Kultur er ikke kun noget, der foregår i forenings- eller klubregi. Det er også at nyde vores skønne naturperler. Derfor er det vigtigt for os at spadsere- og løbestier som f.eks. Forskerruten, Lysløjpen og Rudersdal-Ruten holdes godt ved lige. Derudover vil vi gerne i samarbejde med det lokale handelsliv etablere en vinterskøjtebane.

VM i cykling og andre sportsbegivenheder er en positiv del af livet i Rudersdal. De er med til at skabe fokus på sund livsstil og er i øvrigt sjove for både deltagere og publikum. Vi har dog samtidig den holdning, at afvikling af sportsbegivenheder og etablering af faciliteter skal respektere boligområderne. Derfor støtter vi naturligvis et Rudersdal Marathon, mens vi ikke er tilhængere af et fast anlæg for triatleter i Søllerød Sø. Vi mener, at den bestilte COWI-undersøgelse i stedet skal fokusere på at placere en triatlon-rute et andet sted. Det kunne eksempelvis være Furesøen, Sjælsø eller Øresund. Vi mener ganske enkelt ikke, at Søllerød Sø er en egnet placering. Både miljømæssigt og af hensyn til naboerne.

Derudover skal det være lettere for ”uorganiserede” motionister at få adgang til kommunens faciliteter.

Derfor vil vi have et bookingsystem, således at klubber og foreninger kan melde fra, når de ikke bruger deres bane- og haltider. Det ville kunne åbne op for, at borgere og virksomheder lettere kan benytte sig af faciliteterne.

Vi er desuden tilhængere af mindre anlæg rundt om i kommunen til f.eks. streetfodbold, basket, skateboard og lignende. Det er nemlig ikke alle, der ønsker at komme ind under sportsforeningernes rammer – for dem skal det være muligt at bevæge sig på egne præmisser og ikke nødvendigvis på faste ugedage og klokkeslæt.

Lokalhistorien er vigtig, men formidling af denne er mindst ligeså vigtig. Vi ønsker derfor et samarbejde imellem de lokalhistoriske arkiver/foreninger og kommunens uddannelsesinstitutioner, således at Rudersdals unge kender til deres lokalområdes historie. Et oplagt bud kunne også være at ledsage vores interessante vejnavne med en historisk baggrundsinformation.

Bibliotekerne står for os som kulturelle fyrtårne i deres lokalområder. Vi ser bibliotekerne som kulturcentre. For os er det vigtigt, at der er nem biblioteksadgang. Når vi siger nem adgang, tænker vi særligt på, at afstanden skal være overkommelig og at åbningstiden er lang. Kulturarrangementer skal fordeles jævnt mellem de forskellige biblioteker i kommunen. Men vi tænker også på adgangen til E-bogsudlån. Vi er store tilhængere af det døgnåbne bibliotek, hvor man kan besøge biblioteket præcis, når man vil. Det døgnåbne bibliotek giver udfordringer hvad angår den faglige vejledning. Vi vil derfor have undersøgt, hvornår på døgnet de døgnåbne biblioteker besøges. Helt konkret vil vi arbejde for en fælleskommunal aftenhotline, således at man uden for ”normal bibliotekstid” kan ringe til og chatte med en bibliotekar.

 

Derfor vil vi:

  • Bakke op om ildsjælene
  • Forbedre, eller i det mindste at fastholde, de fysiske forhold for foreningerne
  • Sikre udbredelsen af vores lokalhistorie
  • Gøre faglig biblioteksbetjening tilgængelig når låneren har tid