En sund økonomi

Lad os slå det fast med det samme: Det går godt i Rudersdal. Der er styr på økonomien, hvilket vi konservative altid har stået som garant for. Det vil vi også fremover.

Ressourcerne skal bruges klogt, rigtigt og effektivt. Vi mener, der er brug for forbedring, for hvis skattekronerne bliver brugt forkert, skal der opkræves flere. Derfor er vi også store modstandere af den dybt urimelige kommunale udligningsordning, som gør, at vi brutto årligt sender mere end 1,3 milliard kr. af Rudersdal-borgernes penge direkte ud af kommunen.

Det er for os et grundlæggende princip, at borgernes hårdt tjente penge bedst ligger i borgernes egne lommer fremfor i kommunekassen.

Derfor er det også vores klare ambition, at vi bør have landets laveste kommuneskat og grundskyld. Derfor mener vi, det bør være et princip i Rudersdal, at skatten og grundskylden sænkes hver gang, der er en mulighed for dette. Det er ikke nødvendigvis nemt, men med stram styring kan vi sikre bevarelse af et højt serviceniveau til lavere pris. Det vil vi bl.a. gøre via en øget udlicitering, således at private kan byde på flere af kommunens opgaver, hvilket vil sikre både bedre kvalitet og pris. Vi vil også søge bredere samarbejde med vores nabokommuner om fælles udbud. For os konservative er det desuden vigtigt, at udbud altid er klart definerede og overskuelige, således at vi får så mange bud ind som muligt, og således at flest mulige lokale virksomheder kan byde på opgaven, og få den hvis de er konkurrencedygtige. Alt sammen til gavn for alle os som bor i Rudersdal Kommune.