Job og erhverv – også her i kommunen

Lad os slå det fast med det samme. Det private erhvervsliv er hele fundamentet for vores velfærdssamfund. Det skal derfor have de allerbedste vilkår. For et rigt erhvervsliv giver også et rigt samfund – og omvendt. Rudersdal er ikke blot et sted, man bor, det er et sted, man lever. Med til livet hører også arbejdslivet og muligheden for at kunne handle lokalt i gode forretninger og kunne få leveret lokal service fra dygtige håndværkere.

Virksomhederne er med til at give kommunen liv, og de skaber arbejdspladser, og da mange borgere gerne vil mindske transporttiden, vil en indsats for at tiltrække virksomheder også tiltrække nye borgere til vores kommune.

Vi skal skabe rammer, der sikrer, at vi har en velfungerende og differentieret detailhandel samt et bredt udbud af servicevirksomheder, herunder ikke mindst håndværksvirksomheder, der hurtigt, effektivt og professionelt kan servicere de mange husstande i kommunen.

Hvis vi ikke skaber de rigtige rammer, vil væksten i erhvervsliv og dermed også i skatteindtægter blot foregå i vores nabokommuner. Det er bekymrende, at en undersøgelse placerer Rudersdal Kommune som nr. 58 ud af 98 kommuner. Det er bare ikke godt nok.

Derfor vil vi forbedre de lokale virksomheders vilkår. Vi vil arbejde for at sænke dækningsafgiften markant, så det er attraktivt at drive virksomhed i Rudersdal. Dækningsafgiften er en helt unødvendig afgift på det at drive virksomhed i kommunen. Vi vil også kritisk gennemgå, hvilke øvrige afgifter kommunen pålægger det lokale erhvervsliv.

Vi vil også undersøge mulighederne for, at kommunen i større omfang kan udlicitere opgaver til lokale virksomheder og foretage lokale indkøb for derved at give virksomhederne i kommunen et bedre forretningsmæssigt fundament, og ikke mindst for at sikre, at kommunens aktiviteter bliver konkurrenceudsatte. Naturligvis forudsat at de lokale er konkurrencedygtige.

I nogle af vores nabokommuner er der indført betalingsparkering. Det bliver aldrig indført i Rudersdal med konservative stemmer. Betalingsparkering foringer vilkårene for det lokale erhvervsliv. Tvært imod er der god grund til at undersøge mulighederne for at etablere flere parkeringspladser i forbindelse med indkøbsmulighederne, ligesom der også for de mange, der arbejder uden for kommunen, bør gives bedre parkeringsforhold ved de offentlige transportknudepunkter.

I Rudersdal er ledigheden heldigvis relativ lav. Det betyder, at vi har helt unikke muligheder for at tilbyde de ledige en personlig og effektiv indsats for hurtigst muligt at skaffe dem i arbejde igen. Derfor skal jobcenteret have hyppigere og konstruktiv kontakt med de ledige og sikre, at der findes individuelle handlingsplaner, der fra dag et giver den ledige de mest optimale betingelser for hurtigst muligt igen at komme i arbejde.

Vi vil sikre, at de ledige, der ikke umiddelbart har mulighed for at finde et job, involveres i vores plan for forskønnelse af Rudersdal under Teknik- og Miljøforvaltningen. Ingen ledige skal udsættes for lediggang mere end nogle få måneder.

Derfor vil vi:

  • Sænke dækningsafgiften markant
  • Sikre øget erhvervsvenlighed i den kommunale administration
  • Sikre større lokale kommunale indkøb
  • Sikre øget kommunal udlicitering

• Stå for en effektiv og personlig service til de ledige