Mennesker med handicap har også krav på værdighed

Borgere med fysisk handicap og/eller psykiske lidelser skal have samme muligheder og rettigheder som alle andre. Der skal sættes ind med en konkret og individuel indsats, således at der sikres den størst mulige personlige frihed, som det at kunne klare sig selv er. Vi ønsker et tæt samarbejde mellem alle parter for at indrette dagligdagen så fleksibel som muligt.

Det handler om i højere grad at forebygge, hvor man kan og sætte ind med en tidlig indsats, der understøtter og udvikler den enkelte. Der er mange grader af fysiske handicap og psykiske lidelser, og ikke alle er kroniske. Men fælles er, at det med den rette støtte og hjælp er muligt at få skabt værdighed og livskvalitet for den enkelte. Det er dokumenterbart, at rehabilitering og recovery virker.

Et aktivt socialt liv er vigtigt for alle. Også for udsatte grupper. Vi vil derfor aktivt belønne foreninger, som tager socialt ansvar ved at inddrage fysisk handicappede og sindslidende.

Derfor vil vi:

  • Sætte ind med en konkret, individuel og målbar indsats på handicap- og psykiatriområdet
  • Sikre ordentlige adgangsforhold for handicappede
  • Støtte foreninger der gør en indsats for handicappede