Der skal være sikkert i trafikken

Trafiksikkerheden er vigtig for os. Sikre skoleveje, så børnene kan cykle til skole, har høj prioritet for os. Især Øverødvej, krydset mellem Bregnerødvej og Birkerød Parkvej, Vasevejen, Henrikholms Alle og Strandvejen bekymrer os. Her skal der findes en løsning til fordel for både bløde trafikanter og bilister.

Især de bløde trafikanter kan have udfordringer med tilisede cykelstier og fortove i vinterhalvåret. Grusning og lapning af huller på cykelstier og fortove er vigtigt, både for trafiksikkerheden og trygheden. Naturligvis skal skolevejene være førsteprioritet – også ved privatskolerne. Vi vil desuden have en fodgængerovergang ved Birkerød Privatskole.

Vi ønsker, at så mange som muligt lader deres børn cykle til skole, men vi forstår også godt forældrenes bekymring over visse strækninger. Vi vil derfor have lavet en opdateret skolevejsanalyse, der objektivt viser, hvor der præcist skal sættes ind for at forbedre børnenes sikkerhed og forældrenes tryghed. Sikre skoleveje er et område, vi konservative positivt vil prioritere økonomisk.

Vi går ind for en 3. underføring under jernbanen i Birkerød, da det vil lette trafikken i centrum og øge trafiksikkerheden og skabe bedre sammenhæng i infrastrukturen.

Vi stiller os yderst skeptisk overfor privatisering af veje, da vi ser det som en maskret skattestigning at pålægge borgerne ekstra udgifter uden at sænke skatten tilsvarende for de berørte.

Derfor vil vi:

  • Sørge for sikre skoleveje og trafiksikkerhed generelt
  • Sikre lapning af ”frost-huller” i veje, fortove og cykelstier
  • Stille os yderst skeptisk overfor privatisering af veje