En tryg og værdig alderdom

Jo længere man som ældre borger kan blive i eget hjem desto bedre. For os er hjemmet det trygge sted, og derfor arbejder vi for, at alle kan klare sig i deres eget hjem så længe, som det er muligt. Helt konkret har vi i de sidste 4 år arbejdet på udbredelsen af hjælp til selvhjælp, det arbejde vil vi aktivt fortsætte. Ikke på baggrund af økonomiske argumenter, men fordi vi tror på, at det at være selvhjulpen øger livskvaliteten.

Alle ældre i Rudersdal skal have et værdigt liv.

Et aktivt socialt liv øger livskvaliteten. Derfor vil vi konservative være garant for, at der også i fremtiden vil være mange aktiviteter i kommunens ældrecentre, meget gerne i samarbejde med frivillige, foreninger og private. Vi vil desuden arbejde for at forenkle transporten for at gøre det så let som muligt for de ældre at deltage i aktiviteter. Eksempelvis så vi gerne, at der oprettes en bussluse ved Dronninggaardskolen. Det ville gøre, at man kunne lave stoppesteder ved bl.a. Ældreaktivitetscentret Rønnebærhus og Ny Holte Kirke.

Vi vil ikke acceptere, at dårlig logistik fremmer ensomhed. Vi vil derfor undersøge mulighederne for en tilfredsstillende transportløsning. Meget gerne i samarbejde med private.

For de ældre medborgere, der ikke længere kan bo hjemme, er det vigtigt, at ventetiden på en plejehjemsplads i nærområdet eller tæt på ens familie er så kort som mulig. Vi tror på, det er med til at øge trygheden, at man ikke skal langt væk hjemmefra og bliver i vante omgivelser. Hvis der er ældre borgere, der ikke i forvejen bor i Rudersdal, men gerne vil hertil fordi, de har familie i kommunen – skal vi byde dem velkommen. Vi er glade for den frie bevægelighed – også på dette område.

Princippet om hjælp til selvhjælp skal ikke kun praktiseres hos hjemmeboende borgere, men også når ma bor på plejehjem. Man er ikke patient, når man kommer på plejehjem – vi vil have, at der lægges vægt på hjem i ordet plejehjem. Dagligdagen her skal være på beboernes vilkår – og nej skal være et sjældent benyttet ord. Vi vil desuden åbne endnu mere op for frivillige på vores plejehjem.

Telemedicin, hvor kommunikationen mellem patient og det offentlige sker via videolink, er med til at skabe tryghed og fleksibilitet for den enkelte. Man slipper for at være bundet af at skulle være hjemme, man behøver ikke at lukke fremmede ind i sit hjem, hvis man er utryg ved det, og der bliver mere tid til samtale grundet transporttiden skæres fra. Derfor vil vi have udarbejdet en konkret plan for øget udbredelse af dette.

 

Derfor vil vi:

  • Øge hjælp til selvhjælp
  • Bruge moderne,brugervenlige hjælpemidler- og velfærdsteknologi
  • Styrke ældreaktiviteterne ved at udbrede samarbejdet til foreninger, frivillige og private
  • Give de ældre muligheden for at deltage aktivt i hverdagen på plejehjemmene
  • Åbne døren for frivillige på plejehjemmene