Vores omgivelser

Vores kommune ligger i naturskønne omgivelser. Det skal vi både udnytte og værne om. Vores skove, søer og Øresund bruges af mange. Derfor var vi også særligt bekymrende, da Furesøen fik vandpest. Vi stod i spidsen for, at kommunen aktivt gik sammen med de lokale foreninger omkring søen for at få lavet en genopretningsplan for Furesøen, således at den også i fremtiden kan nydes af alt fra sejlere til badende.

Vi vil værne om vores grønne områder. Vi stiller os yderst skeptisk overfor at fælde træer og dermed mindske vores skovareal. Vi vil, at Rudersdal skal være en grøn kommune, og vi ser meget gerne, at der plantes grønt så mange steder som muligt.

Det er vigtigt, at vores havne og strande fremstår indbydende og er renholdte. Vi er tilhængere af udvidelsen af Vedbæk Havn, da det vil give flere muligheden for at benytte en af vores største naturressourcer: Øresund.

Det er vigtigt, at stier holdes fri for beplantning og huller lappes, således at der er let og ubesværet adgang.

Vi vil kortlægge behovet for opsætning af bænke på smukke positioner. For os er bænken et udtryk for et frirum til fordybelse og refleksion. Det skal være muligt at donere en bænk mod at få en lille messingplade på den med sit navn.

Vi vil have en plan for en forskønnelsesindsats for kommunen. Vi vil ikke tolerere graffiti, døde træer, hullede veje osv. Vi vil desuden arbejde aktivt for beplantning af vejblomster. Dette ville være et helt oplagt projekt at inddrage frivillige i, der kunne få ansvaret for et stykke af vejkanten. Det skal ikke kun være kommuneskiltet, der viser, at man kommer til Rudersdal – det skal være synligt for enhver. Rudersdal skal fremstå som den perle, den er.

I samarbejde med menighedsrådene vil vi renovere og forskønne kommunens kirkegårde. Det skal være sikkert for alle borgere at komme på kirkegårdene – også de ældre gangbesværede borgere. Her tænker vi bl.a. gelændere og bænke. Kirkegårdene er for os i højeste grad vores lokalhistorie og et rum for refleksion. Især Assistens Kirkegård i Birkerød trænger til en vedligeholdelsesindsats.

Vi vil i samarbejde med Movia se på busruterne i kommunen samt størrelsen på busserne. Flere buslinjer kunne godt betjenes af en mindre bus. Det vil både være mere miljøvenligt samt støje mindre. Endvidere vil vi opfordre Region Hovedstaden til at lade deres busser stoppe ved Birkerød Idrætscenter, således at det er muligt for borgere, der er knapt så mobile, at kunne udnytte idrætscenteret og svømmehallens faciliteter.

Vi vil arbejde for en ”stationsbus”, der kører mellem alle kommunens fem stationer.

Vi er modstandere af at indføre betalingsparkering. Vi vil arbejde for bedre parkeringsforhold, bl.a. ved Birkerød Station, Hovedgaden og erhvervsområdet.

Derfor vil vi:

  • Sikre Furesøens overlevelse
  • Igangsætte en forskønnelse af Rudersdal
  • Flere gratis parkeringspladser