Christian Wix

43 år, Nærum
 

 

Jeg er opvokset i Holte, men har også boet på Trørødkollegiet og på Viggo Jarls Kollegium i Søllerød. Siden jeg kom til kommunen som barn, har jeg aldrig boet andre steder, bortset fra under to udlandsophold i studietiden. I dag bor jeg i Nærum med min hustru og 2 børn.

Jeg er uddannet civilingeniør på DTU. Det meste af min karrierer har jeg arbejdet med ledelse og udvikling af teknologi til petrokemiske industrianlæg. 

 Min fritid bruger jeg primært på min have og mit hus. Derudover spiller jeg floorball, bl.a. i Søllerød Floorball Klub, som jeg er formand for. Tiden går også med at ordne familiens båd, som vi sejler på sommerferie i hvert år. Jeg har været engageret i den konservative bevægelse, siden jeg blev medlem af Søllerød KU, da jeg var 15 år.

 

 

Mit yndlingssted i Rudersdal: Det Danske Schweiz

Jeg holder mest af naturen i Søllerød. Det bakkede terræn med mange træer, Mølleåen og den skønne natur gør området rart at bo og leve i. Hver morgen nyder jeg naturen, når jeg cykler gennem Det Danske Schweiz på arbejde. Det er helt enestående at bo så naturskønt og alligevel så tæt på København.

 

Mærkesager:

En pæn kommune

Det er vigtigt for mig, at kommunen fremtræder pæn og præsentabel, i harmoni med de grønne omgivelser. Byggeri skal opføres på en måde, så det passer ind i omgivelserne og ikke skænder naturen. Erhvervsdrivendes muligheder for flagning med andet end Dannebrog skal minimeres og reklameskilte bør kun tillades i et begrænset omfang. Kommunen skal aktivt sikre at kommuneplanen og lokalplaner overholdes af borgerne og virksomheder, og kun i meget begrænset omfang give dispensation til afvigelser herfra.

 

Synligt politi i nærområdet

Af hensyn til borgernes tryghed og det kriminalpræventive skal politiet være mere synligt i vores lokal område. Det kan f.eks. være i forbindelse med trafiksikkerhed ved skolerne, undervisning, alm. patruljering i forhold til indbrudstyve samt anden kriminalitet. Man bør overveje om kommunerne skal have mere indflydelse på prioriteringerne i politiet.

 

Bedre genbrugspladser

Forholdene på kommunen genbrugsstationer er langt under, hvad man oplever i nabokommunerne. Det skal gøres nemmere at komme af med sit affald. Bl.a. bør genbrugsstationer indrettes på sådan en måde, at borgerne ikke skal løfte affaldet mere end højst nødvendigt.

 

[ff id="11"]