Einar Bolt

Skodsborg

Gennem 34 år har jeg været gift med Rie, med hvem jeg har to børn og tre 3 børnebørn.

Inden da blev jeg student fra Vestre Borgerdyd og aftjente min værnepligt som musiker i Søværnets Tamburkorps.

Uddannelsesmæssigt er jeg Civiløkonom med speciale i afsætningsøkonomi. Min erhvervsmæssige erfaring stammer fra Jernets Arbejdsgiverforening, inden jeg blev administrerende direktør i FOFs Landsorganisation. På et sent tidspunkt i livet blev jeg seminarieudannet lærer, og afsluttede min karriere som skolelærer på Vangeboskolen i Søllerød, hvor jeg primært havde de store klasser.

Indtil 2016 boede jeg og min familie i Charlottenlund, hvorefter vi flyttede Skodsborg.

I dag er jeg formand for menighedsrådet i Vedbæk Kirke, i bestyrelsen for FOF Nordsjælland og medlem af samordningsudvalget ved Gentofte-Herlev Hospital. Inden vi flyttede til Skodsborg var tillige talsmand for

S-togs pendlerne.

Hvis vi tæller min tid KU med, så har jeg været medlem af partiet i ca. 50 år.

 

Mine mærkesager er:

Genetablering af bibliotek i Vedbæk

Focus på Kystbanen, der fra efteråret kun får afgang hver ½ time

Ændring af prissætning på kirkegårdene

Reel borgerinddragelse vedr. Marinagrunden

Sidst men ikke mindst et generelt løft af Folkeskoleområdet