Bestyrelsens medlemmer

Ann Sofie Orth

Formand, Webmaster

Peter Gerlach-Hansen

Næstformand

Eric Beran

Økonomiansvarlig, Bestyrelsesmedlem

Christoffer Buster Reinhardt

Medlemsansvarlig

Lars V. Søndergaard-Nielsen

Sekretær, Bestyrelsesmedlem

Anne Gravesen

Bestyrelsesmedlem

Christian Fode

Bestyrelsesmedlem

Claus Hjorting

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gerner Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Jack Otto Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Jan H. Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Jacob Julius Gerlach-Hansen

KU repræsentant

Lene Juhl Stener

Suppleant

Lene Lone Pedersen

Suppleant

Mads Beyer

Suppleant