Birgitte Schjerning Povlsen

63 år, Søllerød
 

 

Jeg er gift med advokat Torben Eriksen og mor til Anne Katrine og Christoffer. Jeg har to børnebørn, Nor og Hugo.

Jeg er 2. Viceborgmester, formand f. Social- og Sundhedsudvalg 20009-17 og blev valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i 1998.

Bestyrelsespost i Historisk-Topografisk Selskab siden 2000.

Lokalpolitikken udfylder fritiden. Frem til nu har jeg besat følgende poster: Formand f. Social- og Sundhedsudvalg 8 år, tidl. Formand for Erhverv- og Beskæftigelsesudvalg, medl. Af økonomi-, Børn og Skole-, Miljø- og Teknik-, og Byplanudvalg. Bestyrelsesposter i hhv. Beredskab og Forsyningsselskab.

I det daglige arbejder jeg i SKAT med lederudvikling. Et spændende og udfordrende job.

 

Mit yndlingssted i Rudersdal: Området ved Søllerød Kirke.

Rudersdal er noget særligt, når det kommer til smukke grønne områder og kulturhistoriske steder. Mine favoritter er området omkring Søllerød Kro, Kirke og Sø. Enrumskoven i Trørød med vandløb og kulturhistoriske monumenter, Sjælsø og Jægerhytten – det rene guldaldermaleri.

 

Mærkesager:

Stærk ældrepleje

Vores ældre medborgere skal trygt kunne regne med at få den rette individuelle hjælp, omsorg og genoptræning, når behov opstår. Rengøringen bør have et løft. Et særligt hjertebarn er vilkårene for yngre demente borgere og deres pårørende.

 

Pas på Birkerød

Vi skal passe endnu bedre på det ”gamle” miljø i Birkerød Bymidte, og vi skal bevare frem for at rive ned. Kommunen skal være en aktiv medspiller for sikre rammevilkår, der fremmer handel og byliv. Og ja, der skal skub i SSP-samarbejdet, så vi kan færdes trygt i gaderne.

 

Bevar de grønne områder

Uanset hvor i Rudersdal så har vi kort til grønne arealer, strand eller skov. Det er en ganske særlig værdi, som vi skal stå vagt om. Derfor skal der ikke bygges i landzoner eller fredede arealer.