Claus Hjorting

52 år, Gl. Holte

 

 
 

Jeg er gift med Liselotte på 13. år

Jeg har altid været engageret i, hvordan vores svageste har det, og selvom jeg er aktiv mange steder, så er mit vigtigste hverv formandskabet for Gl. Holte Boligselskab, hvor jeg er med til at sikre at vi har gode og relativt billige boliger også i Gl. Holte. Jeg er født og opvokset i Gl. Holte og har boet her hele mit liv, bortset fra en afstikker på 6 år til Grønland.

Professionelt er jeg advokat, men har mest været ansat i den finansielle sektor. Jeg er i starten af 2017 skiftet til Danske Bank, hvor jeg nu har fuld fokus på at skabe de bedste digitale oplevelser for vores kunder og medarbejdere.

I fritiden har jeg en forkærlighed for golf – uden dog at være særlig god til det. Men det er utroligt hyggeligt at tale med mine medspillere i nogen timer, mens vi spiller.  

 

Mit yndlingssted i Rudersdal: Kohaveskoven.

Der har jeg tilbragt mange timer fra den gang jeg gik i Skovbørnehave til i dag, hvor jeg bruger den til løb på alle tider af året og gåture, når vejret er til det. Er der egentlig noget smukkere end en skovbund fuld af anemoner eller violer.

 

Mærkesager:

De frivilliges forhold 

De frivillige og de frivillige foreninger er noget af det som giver Rudersdal sit særpræg, men de frivillige presses fra mange sider, de lange skoledage, begrænsede faciliteter og kommunale besparelser. Det er vigtigt, at vi i Rudersdal hele tiden har fokus på at sikre gode muligheder for at de frivillige kan udfolde sig fuldt ud.

 

Bedre skole – med omtanke

Rudersdal har gode skoler, men vi bruger flere penge end fx Lyngby-Taarbæk eller Hørsholm og har samtidig lavere gennemsnit, større elevfravær, færre timer med lærere uddannet i faget og flere klasser med flere end 25 elever.

Det kan vi simpelthen gøre bedre – men det kræver bedre ledelse både politisk, i forvaltningen og på skolerne.

 

Kirkegårdssatserne skal ned

I 2016 traf kommunalbestyrelsen en beslutning om, at driften af kirkegårdene skal hvile i sig selv. Det var forkert og forhastet. Resultatet er blevet satser, som simpelthen er for høje. Op mod 3.000 kr. om året for et gravsted er en stor byrde for pensionister som min mor. Vi må se på effektiviseringer eller en anden fordelingsnøgle.