Conny Birkholm

71 år, Birkerød/Bistrup
 

 

Jeg har boet i Birkerød siden 1967 – været kommunal dagplejemor og senere inspektør i et lokalt rengøringsfirma – Jydsk Rengøring A/S.

 Jeg var i Jydsk Rengøring med til opstart af frit valgs ordningen i Hjemmeplejen i 1995 i Søllerød Kommune, hvor borgere kunne vælge en privat leverandør mod egenbetaling. Senere kom Birkerød til med samme mulighed og nu er det gratis at vælge en privat leverandør til at udføre de kommunale visiterede opgaver.

Jeg har været aktiv i boligbevægelsen siden 1983 – og er organisationsformand for Lejerbo Rudersdal. 

Min fritid deles mellem min mand, børn, børnebørn og boligbevægelsen. 

 

Mit yndlingssted i Rudersdal: Skov og strand

Jeg har ikke et specielt sted i Rudersdal Kommune, som jeg foretrækker frem for andet. Jeg nyder at bo i en kommune, hvor der – uanset hvor jeg befinder mig – er under 2 kilometer til skov eller strand. Det er så dejligt at bo i en grøn kommune.

 

Mærkesager:

Flere almene Boliger

Jeg ønsker, at Rudersdal Kommune skal have opført flere almene boliger. Vi har netop i forbindelse med en boligaftale fået tildelt 80 almene boliger. Jeg håber, at vi også i fremtiden, vil få mulighed for at opføre flere boliger til børnefamilier – og som kan betales af personer med en mellemindkomst såsom pædagoger, politibetjente og social- og sundhedsmedarbejdere.
Og meget gerne uden at vi skal give noget til gengæld.

 

En kommune for de ældre

Jeg ønsker, at Rudersdal Kommune skal være en god kommune at blive gammel i. Derfor skal vi tilbyde borgere – som ønsker at fraflytte deres store villaer – en bolig, som ikke skal visiteres gennem kommunen. Det kunne evt. være en form for bofællesskab. Borgere, som ønsker det – og har behov for det – kan få den fornødne hjælp til at være længst muligt i eget liv – og bolig.

 

En god kommune for børn

Naturligvis ønsker jeg at vore børn og børnebørn må få den bedste ballast i form af en god skolegang – med plads til at udvikle dem til selvstændige personer. Dette kræver dygtige lærere og gerne en skoledag, som også giver mulighed for den personlige udvikling og med plads til fysisk udfoldelse.