Hanne Gerner

75 år, Holte
 

 

 

Jeg er uddannet barneplejerske og har altid arbejdet med børn i både selvejende og kommunale institutioner. Nogle familier i flere generationer.

 Fra 1989 sad jeg i kommunalbestyrelsen i Søllerød Kommune indtil 2007.

Nu er jeg pensionist og nyder tiden med familie og venner samt dyrker fritidsinteresser inden for kulturlivet. 

Jeg er formand for den selvejende institution Havarthigaarden i Holte samt bestyrelsesmedlem for oplysningsforbundet FOF København. 

 

 

Mit yndlingssted i Rudersdal: Furesøen

Jeg bor tæt på Furesøen, så det er mit yndlingssted, hvor jeg altid har gået med børnebørnene – og nu med hund. Vedbæk strand er efter renoveringen blevet endnu et yndlingssted, som er let tilgængeligt, smukt, praktisk, sjovt og familievenligt.

 

Mærkesager:

Det frivillige foreningsliv

Det frivillige foreningsliv er en hjertesag for mig. Det engagement, som frivillige kan bringe til andre mennesker, er afgørende for vores samfund. Den selvejende institution Havarthigaarden er rammen om aktiviteterne i mange frivillige foreninger. Det er særdeles værdifuldt at have et foreningsdrevet lokalt hus, som er med til at bringe mennesker sammen. Kommunen skal være en aktiv medspiller for Havarthigaarden, og for mig er det vigtigt at kommunen understøtter det frivillige arbejde – ikke overtager det.

 

Værdig ældrepleje

Når man bliver ældre, får mange brug for hjælp til f.eks. genoptræning op pleje. For mig er det vigtigt, at kommunens hjælp sker med respekt for den ældre- og der især er plads og tid til nære menneskelige relationer.

 

Selvejende institutioner

Igennem år er de tidligere selvejende børneinstitutioner systematisk blevet nedlagt. Det er ikke i orden, for det vil aldrig give forældrene det frie valg, som de bør have krav på. Ikke alle børn trives i de store børnehuse, men har brug for ro og nærhed. Derfor er det en mærkesag for mig at få flere selvejende institutioner her i Rudersdal.