Karen Schousboe

64 år, Øverød
 

Jeg er født i Gentofte, men kom i min barndom ofte i Søllerød hos min moster og onkel. I 1989 flyttede vi til Paradiskvarteret – og jeg kom ”hjem”. Grunden til at vi endte i Paradiskvarteret var at min mand lagde en lineal mellem de fire store sygehuse, for som han sagde: ved at bo i centrum så kunne han cykle på arbejde.

Min barndom var fyldt med officerer, modstandskæmpere, stovte kvinder og sønderjyder. Så langt tilbage jeg kan huske var min familie da også konservativt sindet og dybt forankret i Danmarkshistorien. Meget tidligt vidste jeg da også at jeg skulle være etnolog (kulturhistoriker). Det blev til en blanding af et liv som universitetsforsker, fremtidsforsker, forfatter, selvstændig erhvervsdrivende, direktør for et folkekirkeligt informationscenter samt nu: ejer og udvikler af et nyt internetmagasin: www.kulturhistorier.dk. Indimellem blev det også til seks år som medlem af Det Etiske Råd, flere perioder i menighedsrådet i Søllerød, medlem af repræsentantskabet for ”Fonden af 28. maj 1948” samt massevis af klummeskriveri og foredrag. Politisk har jeg været medlem af KU i min ungdom (fede fester) samt Konservativ siden begyndelsen af nullerne. En væsentlig årsag til min (gen)indmeldelse var min overbevisning om at 1) alle bør være medlem af ét eller andet politisk parti for at bakke op om demokratiet samt 2) konservatismen er den bedste garant for vores natur og miljø samt kulturarv

Inspireret af mine daglige vandreture i Rude Skov skrev jeg i 2003 en bog med titlen ”I nærheden – om det værdifulde”. Mine politiske mærkesager drejer sig netop om respekten for dette nære liv: her og nu, med vores børn og børnebørn, i et lokalsamfund fyldt med de allersomdejligste naturoplevelser, en rig kulturarv, samt omsorg for de mennesker iblandt os, der har det svært. Alt det skal dog skaffes til veje uden at de gamle skal sættes på kommunens port på grund af grundskyldens himmelflugt.  

Det kræver en konservativ balancegang!

 

 

Mit yndlingssted i Rudersdal: Farmors bænk i Rude skov.

I den nordlige ende af Løje Sø midt inde i Rude Skov står en bænk. Her friede min farfar til min farmor, Lise Bennike. Hun betød uendeligt meget for mig i min opvækst og mit senere liv. Efter et langt og broget liv endte hun som kogebogsforfatter samt medlem af først sognerådet i Kregme-Vinderød og senere kommunalbestyrelsen i Frederiksværk. Hver gang jeg sidder på ”hendes” bænk tænker jeg på hende og hvad hun nu ville have gjort. Min farmor er forbilledet for at jeg her i 2017 stiller op på den konservative liste

 

Mærkesager:

Vores kulturarv

Undersøgelser har vist at en væsentlig årsag til at unge såvel som gamle engagerer sig i demokratiet beror på deres fornemmelse for at deres tilværelse er ”lokalt” forankret. Det kræver imidlertid at kommunen drager kærlig omsorg for museer og kulturminder samt sikrer en ordentlig formidling af vores lokale historie. Min ambition er at museer og arkiver får langt større opmærksomhed og sikres væsentlige bedre budgetter.

 

Vores natur

I 30erne forelå der planer om at udbygge først Søllerød og senere Birkerød på samme måde som Gentofte blev. Stærke konservative kræfter sikrede imidlertid at denne skæbne ikke overgik os. I dag er vi derfor begavet med en umådelig rig natur der omkranser de gamle bysamfund. Her hos os giver det stadig mening at sige at man kommer fra Kajerød, Høsterkøb, Vedbæk eller Øverød. Naturen skiller os ad samtidig med at den tilbyder os en uendelig rigdom af varierede oplevelser. Det skal vi holde fast i. Derfor er en stemme på mig et rungende nej til ophævelse af fredningsbestemmelser, byggelinjer, eller landbrugsforpligtelser.

 

Vores skoler

Vores skoler er ikke forkælede af den nuværende administration. Økonomisk bruger vi langt flere penge per elev end vores nabokommuner. Alligevel lever vi med børn der trives mindre godt, får dårligere karakterer, har højere fravær og undervises af dårligere uddannede lærere. Det skal der rettes op på!