Lene Juhl Stener

59 år, Øverød/Holte
 

 

Jeg er gift med Hans Henrik og har to sønner.

 Jeg er oprindeligt bankuddannet, senere advokat og driver sammen med min mand en advokatforretning i Holte Midtpunkt. Mit fagområde er familieret og finansiering. Frivilligt arbejde har høj prioritet, og jeg har været i bestyrelse hos børnehave/vuggestue, Skovlyskolen og er nu tilknyttet Frivillig Centret.

Jeg nyder de grønne områder sammen med vores boxer ”Cookie” og bruger gerne tid i haven. Jeg passer gerne de 3 bonusbørnebørn, når der er brug for dette.

 

 

Mit yndlingssted i Rudersdal: Søllerød Naturpark

Søllerød Naturpark er et skønt område til en cykel eller gåtur, og Havarthigården har mange gode arrangementer.

 

Mærkesager:

Det lokale erhvervsliv

Vi skal gerne have et godt og aktivt lokalt erhvervsliv, således at kommunen ikke ender som et sted, hvor man kun sover. Gratis parkering og rigeligt af den er parametre, som gør kommunen attraktiv i forhold til omkringliggende kommuner. Hurtig og effektiv sagsbehandling hos kommunen er med til at fastholde virksomheder i lokalområdet. Gensidig respekt mellem den enkelte borger/virksomhed og kommunen.

 

Havarthigården

Det er vigtigt at have en kulturinstitution som Havarthigården. Kommunen må derfor støtte den, f.eks. med kommunale arrangementer.

 

Folkeskolerne

Vores børn har en kun chance for en god uddannelse. Derfor skal folkeskolerne have ordentlige forhold, og der skal være udenoms arealer med mulighed for fysisk udfoldelse.