Kommunalbestyrelsesgruppen

Alle kommunalpolitikere er involveret og orienteret i større eller mindre grad i alle væsentlige sager i kommunen. Men det er ikke muligt at gøre en fokuseret indsats på alle områder. Det Konservative Folkeparti har fire medlemmer af Kommunalbestyrelsen med hver sine fokusområder:

Kenneth Birkholm er formand for Social- og sundhedsudvalget, medlem af økonomiudvalget og 2. viceborgmester. Derudover har han fået plads i følgende bestyrelser: Vedbæk Havn, Gl. Holtegårdsjorde, Beredskabskommissionen, Høsterkøb skole samt Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg, og han er delegeret til KLs årsmøde.

Birgitte Schjerning er formand for det midlertidige udvalg om sårbare børn og unge, medlem af social- og sundhedsudvalget og kultur- og fritidsudvalget og repræsentantskabet for Movia.

Christoffer Buster Reinhardt er medlem af byplanudvalget, teknik- og miljøudvalget, bycenterudvalget og Handicaprådet.

Jakob Kjærsgaard er formand for Ung i Rudersdal (ungdomsskolen), medlem af børn- og skoleudvalget, kultur- og fritidsudvalget og det midlertidige udvalg om sårbare børn og unge. Derudover sidder han i Trørødskolens bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget.

 Som konservative i Rudersdal arbejder vi for et samfund hvor den enkelte får friheden til at indrette sig og klare sig selv. Samtidig med at vi hjælper og holder hånden under dem, der ikke selv kan. Et samfund hvor de bredeste skuldre bærer mest, men hvor de stærke også får lov at udfolde sig – uden at blive kvalt i bureaukratiets eller Jantelovens snærende bånd.

 

Kommunalbestyrelsen

Kenneth Birkholm

Gruppeformand, Byrådsmedlem

Birgitte Schjerning Povlsen

Byrådsmedlem

Christoffer Buster Reinhardt

Byrådsmedlem

Jakob Kjærsgaard

Byrådsmedlem