Det grønne og det blå

Ambition

Vi vil værne om vores grønne områder og sikre at flest mulige kan have glæde af vores skønne omgivelser og samtidig udvikle vores by- og boligområder.

Rudersdal har utrolig naturskønne omgivelser. Det skal vi både udnytte og værne om. Rudersdal skal være en grøn kommune.

Helt grundlæggende er det vores holdning, at byudviklingen skal tage hensyn til vores grønne områder. Vi vil ikke inddrage fredede arealer eller landzone til bolig- eller større erhvervsformål. Vi ser positivt på visionsplanerne for Holte og Nærum – og der er behov for en tilsvarende for Birkerød – mens planerne for Hotel Marina i Vedbæk er et eksempel på, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til strand og natur.

Vi vil sikre, at borgere og virksomheder får rimelige udfoldelsesrammer. Rudersdal består af mange små bysamfund. Hvert bysamfund har sin egen sjæl og identitet. Det ser vi som en styrke, og denne særegenhed skal respekteres.

Vi er bekymrede over udviklingen, hvor der bliver bygget massive huse på villaveje, der slet ikke passer til dette. Vi er gået til vores partifæller på Christiansborg for at få ændret planloven, så de mennesker, der allerede bor på villavejene, får beskyttelse imod, at deres nærmiljø udsættes for vilkårlige ændringer.

Det er vigtigt, at vores skove, havne og strande fremstår indbydende og er renholdte, og at stier holdes fri for beplantning og huller lappes, så der er let og ubesværet adgang til vores smukke områder. Det betyder også, at vi skal have tilstrækkeligt med bænke, så alle også de lidt dårligere gående har mulighed for at komme rundt.

Vi vil også med respekt af omgivelserne se på at etablere yderligere parkeringspladser i Birkerød ved stationen og i Holte. Det må meget gerne være i samarbejde med private. Vi er modstandere af at betalingsparkering på kommunale parkeringspladser.

Klima

En afgørende forudsætning for både natur og mennesker i Rudersdal er, at vi gør vores til at afbøde klimakrisen. Det siger sig selv, at man ikke kan stoppe den globale opvarmning i Rudersdal alene, men vi skal både som borgere og kommune tage vores del af ansvaret for en bedre udvikling. Rudersdal Kommune er den største virksomhed i kommunen, både hvad angår antal medarbejdere, bygninger og arealer i øvrigt, og det er derfor helt nærliggende, at kommunalbestyrelsen går forrest i klimaindsatsen.

Vi skal fremme klimainvesteringer i bygningerne, skrue op for fjernevarmedækningen, være i front med brug af el-biler og solceller, men allervigtigst: Vi er nødt til at diskutere, om ikke tiden er inde til også at se på de krav, vi stiller til ”hvad der kan betale sig” – og være mere ambitiøse også på langt sigt.

Det Konservative Folkeparti støtter, at der skal sættes en stopper for de 94 kloakoverløb til søer, vandløb og Øresund. Er vi forelskede i separatkloakering? Nej. Det er vi ikke. Men det er den eneste teknisk mulige løsning i Holte sådan som vi er oplyst. Og vi er trods alt glade for, at kommunalbestyrelsen var med på vores ide om, at man kan få indefrosset udgiften, hvis man i forvejen indefryser ejendomsskatten. En lille håndsrækning til pensionister.