Integration på vores måde

  • Vi forventer at alle borgere i Rudersdal ser det som et mål og en dyd at være selvforsørgende
  • Vi vil arbejde for at alle flygtninge kommer i arbejde ved øget brug af straks aktivering og virksomhedspraktik
  • Vi vil sikre det gode møder med flygtninge og andre med anden baggrund i vores bolig områder, børnehaver, skoler og andre institutioner

For os er det en kerneværdi, at den enkelte uanset herkomst og baggrund sætter en ære i at være selvforsørgende og gør en ærlig indsats for at nå det mål. Den værdi skal vi kommunikere klart til nye borgere i Rudersdal, lige som det skal være helt naturligt at stille krav, om at aftaler holdes og at det er en selvfølge, at man lærer dansk.

Det falder imidlertid ikke naturligt for for alle og vi skal derfor fastholde og udvide Rudersdals tilbud og muligheder for flygtninge og andre, der er omfattet af en integrationskontrakt, men også gøre klart at i sidste ende, så er det ikke kommunen, men den enkelte der kan nå målet og blive selvforsørgende.

Men for os er integration mere end blot at får et arbejde og blive selvforsørgende. Det er også at kunne fungere godt i Rudersdal og tilegne sig vores kultur, normer, værdier og traditioner, som vi har. Derfor har vi også fokus på at få placeret flygtninge bredt i kommunen, så vi undgår utilsigtede koncentrationer. Og vi har fokus på at sikre at mødet med dels vuggestue, børnehaven eller skolen dels de andre forældre bliver godt og konstruktivt.

Endelig vil vi støtte frivillige, organisationer og boligselskaber, som gør en indsats for at flygtninge kan få en god start, et godt naboskab og i det hele taget hjælpe med stort og småt. Det er som på mange andre områder her, at der for alvor kan gøres en forskel.