Vores ældre

  • Mest mulig livskvalitet længst muligt
  • Flere og mere varierede boligtilbud
  • Eget ansvar for eget liv

 

Livskvalitet er mange ting, og i Rudersdal skal vi hjælpe med at sikre at den bliver bedst mulig længst muligt. For os kræver det, at hver enkelt ældre skal ses og behandles som et individ. Det kræver også varierede tilbud for alle vores ældre i Rudersdal skal have et værdigt liv.

 

For nogen vil det være afgørende, at de kan blive i deres eget hjem længst muligt. Og vi deler de værdier, for os er hjemmet det trygge sted. For andre kan det være bedre at flytte til en mindre og mere egnet bolig og for nogle er plejehjem den bedste løsning. For de, der ikke længere kan bo hjemme, er det vigtigt, at ventetiden på en egnet bolig eller plejehjemsplads i nærområdet eller tæt på ens familie er så kort som mulig. Vi tror på, det er med til at øge trygheden, at man ikke skal langt væk hjemmefra og bliver i vante omgivelser.

 

Vi bliver heldigvis ældre i gennemsnit ikke mindst i Rudersdal. Det er derfor vigtigere end før, at vi alle tager ansvar for eget liv. For det skal helst være sådan, at vi også har det bedre længere og det kræver også en indsats fra den enkelte. Vi skal kunne fokusere vores ressourcer på de svageste og ikke sprede dem ud på en meget stor gruppe. Derfor skal vi fortsat have fokus på hjælp til selvhjælp.

Et aktivt socialt liv øger livskvaliteten. Derfor vil vi konservative være garant for, at der også i fremtiden vil være mange tilbud til ældre. Det skal dels være aktiviteter i kommunens ældrecentre dels aktiviteter, som frivillige, foreninger og private står bag. Vi skal også tænke over, hvordan vi kan blande generationerne fx med nyttehaver ved skoler, hvor alle uanset alder kan mødes.