Vores børn og unge

  • Vi vil have et mangfoldigt udbud af pasningsmuligheder i en høj kvalitet
  • Vi vil prioritere pædagogisk kvalitet og trivsel højere end bygninger og fysiske rammer
  • Vi vil have en skole hvor kvalitet er vigtigere end kvantitet
  • Vi vil have Danmarks dygtigste skoleledelse og de bedste medarbejdere i god trivsel
  • Vi vil have trygge og sikre lokale skoler i alle vores lokalområder

Vores børn og vores unge er det absolut vigtigste vi har. Vi er utroligt privilegerede i Rudersdal med ressourcestærke forældre der ønsker at bidrage aktivt til det gode børneliv og det gode skoleliv. Vi skal sikre inddragelse af forældre og sørge for at trivsel og læring går hånd i hånd.

I Rudersdal skal vi have et mangfoldigt udbud af pasningstilbud i en høj kvalitet. Vi ønsker at bibeholde de store, de små, de private og de selvejende institutioner. Vi ønsker ligeledes at bevare og styre dagplejen. Vi ønsker mindre fokus på flotte og nye bygninger og mere fokus på trivsel og pædagogisk kvalitet.

Rudersdals skoler har været igennem nogle hårde år med implementering af skolereform, arbejdstidsregler, visible learning program og digitalisering. Processen har på nogle skoler kostet mange dygtige medarbejdere med efterfølgende elevflugt og presset økonomi. Vi er nu igennem den sværeste del af processen – uden at være kommet helt i mål. Det er vitalt at Rudersdals skoler får ro til at lade forandringerne virke samtidig med at børnesygdomme og uhensigtsmæssigheder rettes. Vi ønsker at give skolerne denne ro.

Vi vil aldrig gå på kompromis med skolernes faglighed. Når det er sagt så har nærhed også betydning, især når det kommer til børn og unge. Det at gå i skole i sit lokalområde, selv at kunne cykle derhen samt at vennerne bor i nærheden har stor betydning. Vores skoler skal, i indskolingsårene, være det nære, trygge lokale tilbud hvor både trivsel og faglighed er helt i top.

Vi er tilhængere af en skoledag med en passende længde. En længde der bestemmes af kvalitet og ikke kvantitet. Vi er imod tvungen heldagsskole, opbevaring, ubemandede lektiecafeer og hop på stedet for at opnå 45 minutters bevægelse. Vi tror på at det er vigtigt med tid til fritidsaktiviteter og familieliv.