Vores frivillige – fritidslivet – plads til forskellighed

  • Vi skal værne om foreningslivet og de frivillige foreninger
  • Vi skal sikre de rigtige rammer
  • Vi skal begrænse bureaukratiet

For os er der ingen tvivl om, at det er de frivillige, der giver Rudersdal sin helt egen identitet. Uden frivillige ildsjæle ville der være et fattigere kultur- og fritidsliv i Rudersdal. Ildsjælene gør en ekstra indsats til fordel for andre end blot dem selv og kan være alt fra at være besøgsven, træner i den lokale sportsklub, frivillig i et af kommunens aktivitetscentre til at være aktivt medlem i en af de mange musik- og kunstforeninger eller engageret i grundejerforeningen.Der skal være tilstrækkelige fysiske rammer til at understøtte foreningslivet. Derfor vil vi optimere udnyttelsen af den eksisterende bane- og halkapacitet og bygge en ny multihal i Holte evt. ved Rudegård Stadion. Derudover ønsker vi, at fodbold anerkendes fuldt ud som en helårssport og at der bygges en kunstgræsbane på Vedbæk Stadion. Kultur er ikke kun noget, der foregår i forenings- eller klubregi. Det er også at nyde vores skønne naturperler. Derfor er det vigtigt for os at spadsere- og løbestier som f.eks. Forskerruten, Lysløjpen og

Rudersdal-Ruten holdes godt ved lige.

Vi støtter, at der er elitesport i kommunen, da elitesportsudøvere er forbilleder for vores børn og unge. Det vil vi bl.a. gøre ved at indgå i en aktiv dialog med sportsklubberne om deres udfordringer og forhold. Vi tror på, at et stærkt elitemiljø er med til at skabe synlighed omkring sport og dermed få flere til at komme i gang.

Ildsjælene skal ud og bruge deres energi, på det de brænder for – de skal ikke begraves i papirarbejde, indberetninger og kringlede tilskudsansøgninger. De skal heller ikke bruges til at udfylde kommunale opgaver. Vi skal understøtte og udbygge det arbejde, som Frivilligcenter Rudersdal gør fx vedat afholde frivilligbørs og formidle kontakt til og mellem frivillige.