Vores omgivelser

 

  • Vi vil værne om vores grønne områder
  • Vi vil sikre at flest mulige kan have glæde af vores skønne omgivelser
  • Vi vil forbedre byggesagsbehandlingen
  • Vi vil sikre bedst mulig busdækning

Rudersdal har utrolig naturskønne omgivelser. Det skal vi både udnytte og værne om. Rudersdal skal være en grøn kommune. Rudersdal består af mange små bysamfund. Hvert bysamfund har sin egen sjæl og identitet. Det ser vi som en styrke, og denne særegenhed skal respekteres.

Helt grundlæggende er det vores holdning, at byudviklingen skal tage hensyn til vores grønne områder. Vi vil ikke inddrage fredede arealer eller landzone til bolig- eller større erhvervsformål. Men vi ser en opgave i at sikre, at borgere og virksomheder får rimelige udfoldelsesrammer. Planlægningen skal sikre vores fælles interesser, men borgernes frihed til at bygge og bo skal ikke kvæles i kommunal detailregulering og smagsdommeri.

Det er vigtigt, at vores skove, havne og strande fremstår indbydende og er renholdte, og at stier holdes fri for beplantning og huller lappes, så der er let og ubesværet adgang til vores smukke områder. Det betyder også, at vi skal have tilstrækkeligt med bænke, så alle også de lidt dårligere gående har mulighed for at komme rundt.

Vi vil i samarbejde med Movia se på busruterne i kommunen samt størrelsen på busserne. Det er afgørende for mange, at busstoppestedet ikke er for langt væk, så vi kan have bedst mulig adgang for alle. Det må gerne betyde at flere buslinjer betjenes af en mindre bus. Herudover vil vi se på muligheder for fx at bruge nye internettjenester til fx at fremme samkørsel ved at bruge internettet.

Vi vil også med respekt af omgivelserne se på at etablere yderligere parkeringspladser i Birkerød ved stationen og i Holte. Det må meget gerne være i samarbejde med private. Til gengæld er vi modstandere af at betalingsparkering på kommunale parkeringspladser.

Herudover vil vi se på muligheder for fx at bruge nye internettjenester til fx at fremme samkørsel ved at bruge internettet.