Vores sundhed

  •  Vi skal sikre tilbud til alle aldersgrupper
  • Fremme sunde valg og høj livskvalitet
  • Have institutioner med forskellige profiler
  • Have særlig fokus på at forebygge stress og sikre tidlig behandling af tidlig demens

I Rudersdal skal sundhed være den enkeltes ansvar uanset alder. Men vi skal have tilbud, som fremmer sundheden for børn, unge og ældre. Det skal vi sikre ved at skabe de bedste rammer for de mange foreninger og andre frivillige, som dagligt arbejder for at holde os alle sammen i form. De kommunale tilbud bør være supplementet.

Vi skal arbejde med frivillige initiativer for at fremme sunde valg og høj livskvalitet. Det betyder, at vi i Rudersdal ikke skal have strenge centralt udmeldte retningslinjer, men at vi skal arbejde med oplysning og teknikker som ”nudging”, hvor enkle midler kan gøre det mere oplagt at vælge det sunde valg fremfor det mindre sunde.

Vi skal lade vores børnehaver, skoler og andre institutioner have en individuel profil, som støtter ønsket om øget sundhed. Det kan være skoler med idrætsspor eller børnehaver med fokus på udeliv.

At være ramt af sygdom betyder, at man som borger har behov for sundhedsydelser fra praktiserende læger, Rudersdal kommune og Region Hovedstaden Det stiller krav til Rudersdal Kommune om at være fleksibel og imødekommende, så borgeren – som patient- ikke falder mellem to eller flere stole…

Stress, cigaretter og alkohol er et problem og det synes særligt at være stigende for børn og unge. De lange skoledage kombineret med de mange andre aktiviteter, forpligtelser og socialt pres kan slide på selv de bedst fungerende. Derfor skal vi fokus på forebyggelse fx ved at skabe opmærksomhed om udfordringen på vores skoler.

Tidlig demens er en særlig udfordring, fordi den rammer yngre mennesker, hvor der ikke altid er samme forståelse for sygdommens karakter, som når den rammer ældre. Den forveksles derfor nogen gange for stress. Vi skal derfor have særlig fokus på at identificere og behandle tidlig demens både i forhold til den ramte og i forhold til de pårørende.