Dine konservative repræsentanter fra Rudersdal

Mette Abildgaard
Medlem af Folketingen
Christoffer Buster Reinhardt
Medlem af Region Hovedsaden
Pernille Weiss
Spidskandidat til EP-valget

Dine konservative repræsentanter i Rudersdal

Kenneth Birkholm
Medlem af kommunalbestyrelsen

2. viceborgmester, formand for Social- og sundhedsudvalget og medlem af økonomiudvalget

Birgitte Schjernin Povlsen
Medlem af kommunalbestyrelsen

Formand for det midlertidige udvalg om sårbare børn og unge, medlem af social- og sundhedsudvalget og kultur- og fritidsudvalget

Christoffer Buster Reinhardt
Medlem af kommunalbestyrelsen

Medlem af byplanudvalget og teknik- og miljøudvalget

Jakob Kjærsgaaard
Medlem af kommunalbestyrelsen

Medlem af børn- og skoleudvalget, kultur- og fritidsudvalget og det midlertidige udvalg om sårbare børn og unge.

Bliv en del af holdet

Medbestemmelse er ikke noget, man får – det er noget, man tager

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.
Der er mange måder at være partimedlem på alt lige fra det rolige støttemedlemskab til den aktivistiske medlemskab med møder, politikformulering og den lejlighedsvise plakatophængning! Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.
Som medlem har du direkte adgang til vores politikere på alle niveauer. Får du altid ret? Nej, men du kan være helt sikker på, at de lytter! Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Rudersdal og verden omkring os. Og hvis du har lyst til at være med til at formulere politik og sætte dagsorden, så er vejen kort.
Hvis du kan nikke genkendende til de holdninger, som du kan læse om her på hjemmesiden, så tøv ikke med at melde dig ind i Det Konservative Folkeparti.