De nye kommunalbestyrelsesmedlemmer

De konservative fik et særdeles flot valg. Vi takker vælgerne for det flotte resultat.

Kenneth Birkholm

Kenneth er født og opvokset i Birkerød. I dag bor han sammen med sin skønne familie i Brådebæk. Kenneth stillede op til Kommunalvalget i 2013 og blev valgt.

Kenneth sidder i dag i Kommunalbestyrelsen og er medlem af Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Bycenterudvalget og Økonomiudvalget. Endvidere sidder han i bestyrelserne på Trørødskolen og på Dronninggaardskolen.

Kenneth er medejer af analyse- & rådgivningsvirksomheden Faqtum M&A, hvor han selv arbejder med at rådgive virksomhedsejere omkring køb og salg af virksomhed. Fritiden bruges på familien og venner samt på MTB og løb i vores skønne område.

Birgitte Schjerning Povlsen

JBirgitte er gift med advokat Torben Eriksen og mor til Anne Katrine og Christoffer. Hun har to børnebørn, Nor og Hugo.

Birgitte er 2. Viceborgmester, formand f. Social- og Sundhedsudvalg 20009-17 og blev valgt første gang til Kommunalbestyrelsen i 1998.

Bestyrelsespost i Historisk-Topografisk Selskab siden 2000.

Lokalpolitikken udfylder fritiden. Frem til nu har Birgitte

besat følgende poster: Formand f. Social- og Sundhedsudvalg 8 år, tidl. Formand for Erhverv- og Beskæftigelsesudvalg, medl. Af økonomi-, Børn og Skole-, Miljø- og Teknik-, og Byplanudvalg. Bestyrelsesposter i hhv. Beredskab og Forsyningsselskab.

I det daglige arbejder Birgitte i SKAT med lederudvikling. Et spændende og udfordrende job.

Christoffer Buster Reinhardt

Buster er dybt engageret i vores lokalområde og er aktiv i mange frivillige foreninger bl.a. De Røde Portes Venner, Søllerød Gold Diggers, Holte Rideklub og Historisk Topografisk Selskab.

Det, han elsker ved at være frivillig, er, at man er med til at gøre en positiv forskel i vores lokalsamfund. Når Buster ikke bruger tiden på foreningsarbejde, er han ved at færdiggøre sin uddannelse som lærer, og derudover arbejder han i  familiens virksomhed, som jeg er 4.generation i.

Buster er stor sports- og kulturfan! Han elsker at se en god fodbold- og ishockeykamp og gå en tur i teatret eller biografen. Når han skal slappe helt af, så står den på en god middag med vennerne, og hvis weekenden skal være perfekt, så tager han i sommerhus med sin kæreste Mie.

 

Jakob Kjærsgaard

Jakob har boet 7 år i Holte/Søllerød med sin familie. Hans kæreste Maria er født og opvokset i Holte, hvor hun blandt andet har gået på Vangeboskolen. Deres ældste datter Agnes er lige startet på Vangeboskolen, og deres yngste datter Ella går i Sankt Georgsgårdens vuggestue.

Erhvervsmæssigt arbejder Jakob i dag hos Politiken, hvor han er sagsansvarlig for salg til private og erhvervskunder

Jakobs politiske karrierer startede for et halvt år siden, da han via sin funktion som forældreformand i sin datters børnehave (Vangebovej Børnehave) oplevede sager, som han ikke mente blev gjort ordentligt. Derfor er det blevet en sag for Jakob, at vi i Rudersdal kommune har de bedste rammer og vilkår for vores børn og unge, noget han ikke mener vi har i dag.

Bliv en del af holdet

Medbestemmelse er ikke noget, man får – det er noget, man tager

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.
Der er mange måder at være partimedlem på alt lige fra det rolige støttemedlemskab til den aktivistiske medlemskab med møder, politikformulering og den lejlighedsvise plakatophængning! Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.
Som medlem har du direkte adgang til vores politikere på alle niveauer. Får du altid ret? Nej, men du kan være helt sikker på, at de lytter! Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Rudersdal og verden omkring os. Og hvis du har lyst til at være med til at formulere politik og sætte dagsorden, så er vejen kort.
Hvis du kan nikke genkendende til de holdninger, som du kan læse om her på hjemmesiden, så tøv ikke med at melde dig ind i Det Konservative Folkeparti.