Idrætten og fællesskaberne

Ambition

Vi vil udvikle og støtte nutidige aktive fællesskaber og dermed ansvarligheden overfor os selv og vores omgivelser

For os er der ingen tvivl om, at det er de frivillige, der giver Rudersdal sin helt egen identitet. Uden frivillige ildsjæle ville der være et fattigere kultur- og fritidsliv i Rudersdal. Ildsjælene gør en ekstra indsats til fordel for andre end blot dem selv og kan være alt fra at være træner i den lokale sportsklub, over frivillig i et af kommunens aktivitetscentre til at være aktivt medlem i en af de mange musik- og kunstforeninger eller engageret i grundejerforeningen.

Ildsjælene skal ud og bruge deres energi, på det de brænder for – der være plads til kunst, idræt og kultur centralt – men ikke mindst der hvor vi bor. Vi vil arbejde for at bevare og skabe mødesteder lokalt.

Der skal være tilstrækkelige fysiske rammer til at understøtte foreningslivet. Derfor vil vi optimere udnyttelsen af den eksisterende bane- og halkapacitet og bygge en ny hal i Holte ved Rudegård Stadion. Men vi vil også se på mulighederne for at flytte kultur og idræt ud af institutionerne og tættere på borgerne. Det kunne fx være i form af faciliteter til havne-/vinterbadning, paddletennis.

Vi vil løfte engagementet i idræt for alle – ung som gammel. Det kræver nytænkning. Idræt, motion og bevægelse skal tænkes ind i skolen og i alle initiativer. Corona har lært os, at vi kan være mere udenfor – og det skal vi fastholde.