Fremtidens skole i Rudersdal

Nicola Emily Larsen, Medlem af kommunalbestyrelsen

Skolen er en af de mest fundamentale institutioner i samfundet. Den er rammen om børnenes dannelse og udvikling, et naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet og en væsentlig kilde til samfundets samlede hukommelse.

Men hvordan skal skolerne i Rudersdal se ud om fem eller ti år? Hvori ligger de store udfordringer? Hvordan sikres både skolens rolle som samfundsinstitution, den kommunale økonomi og børnenes dannelse og det faglige niveau?

Den slags spørgsmål er vigtige at få diskuteret grundigt, og det vil vi i Det Konservative Folkeparti gerne facilitere. Vi har ikke svarene – men vi stiller gerne en masse spørgsmål!

Derfor vil vi gerne invitere dig, skolebestyrelserne, elvrådene, interesserede og politikkerne i Rudersdal til vores Rudersdalmøde om fremtidens folkeskole. Det er en aften, hvor vi først vil lade en af Danmarks mest omtalte skoleforskere, Brian Degn Mårtensson give sit bud på folkeskolens udfordringer med både dannelse og kundskaber, hvorefter vi gerne vil lade jer og andre komme til orde. Et tværpolitisk laboratorium – et sted, hvor jeres erfaringer og idéer skal have plads.

Det hele foregår den 27. april 2023 kl. 18.00 – 21.00 på Havarthigården i Øverød.

Vi sørger naturligvis for en let anretning, og derfor vil vi sætte pris på, om du kunne tilmelde dig på rudersdal@konservative.dk  inden den 24/4.

Skolen er så vigtig for vores børn, vores fællesskab og samfundets udvikling, at debatten om den ikke skal holdes i lukkede kredse. Vi har behov for, at alle perspektiver kommer med, og vi er sikre på, at mange Rudersdalborgere kan bidrage med noget værdifuldt til samtalen. Derfor håber vi også på at se netop dig den 27. april!

Program:

18 – 18.30 let anretning med sandwich, lidt at drikke mm.,

18.30 Brian Degn Mårtensson kommer med et oplæg 

19.20 Workshop for deltagerne, hvor målet er at finde på konkrete idéer til fremtidens folkeskole med baggrund oplægget og nogle temaoplæg

20.30 Vi samler resultaterne fra de forskellige workshops

Brian Degn Mårtensson

Aftenens oplægsholder

Brian Degn Mårtensson er filosof, forsker og forstander for Sorø Fri Fagskole. Han har forsket i bl.a. grundskolen, dannelsesbegrebet, Grundtvig og Kierkegaard. Han er især kendt for bøgerne Konkurrencestatens pædagogik – en kritik og et alternativ fra 2015, Videnskab og pædagogik fra 2016 og Borger og stat fra 2022.