Børn, børn, børn

Ambition

Rudersdal har Danmarks mest attraktive skoler.  VI har gode skoler i Rudersdal, men vi har også gode forudsætninger. Så vi skal klare os bedre end vi bør – for elever, lærere og forældre.

Det kan måles på mange måder én er fx Cepos statistik. Andre kunne være fastholdelse af lærere, reduktion af vikartimer og lærere, forældre og elevers tilfredshed.

Skolestrukturen

Vi er tilhængere af, at hver enkelt skole har sin egen selvstændige og nærværende ledelse. Vi tror på, at nærværende ledelse gør en positiv forskel – for lærerne, for pædagogerne, for forældrene, for børnene. Derfor var vi imod sammenlægningen af de otte skoler til fire. Vi konservative havde hellere set, at vi – ligesom man gjorde det i Gentofte og andre kommuner – havde søgt om at få lov til at have flere selvstændige skoler i det samme distrikt.

Vi ønsker en uvildig evaluering af skolestrukturen.

Samme høje kvalitet på alle skoler

Rudersdal skal have forskellige skoler med forskellige størrelser og muligheder, men fælles for vores skoler skal være, at alle omkring dem mødes af samme høje kvalitet og tilgang. Det kræver støtte fra og til forvaltningen i forhold til at fastholde og udvikle gode metoder, sunde værdier og en overordnet set ensartet tilgang.

Trivsel

Trivsel er en afgørende forudsætning for en velfungerende skole og skoledag, for at få det ønsker vi fokus på:

  • struktureret og effektiv indsat mod mopning
  • Inklusion af elever med særlige udfordringer skal ske, når det giver mening – det skal ikke styres af procent- tyranni. Der skal være fokus også på at finde de elever, som har skjulte udfordringer.
  • Fysiske rammer og faciliteter skal være tidssvarende.

Tiltrækningskraft

Vi ønsker at fastholde folkeskolernes gode position i Rudersdal, men det kræver fokus at fastholde forældre, elever og de bedste lærere. Succesen er helt afhængig af lærerne, skoleledelsen og opbakningen fra forvaltningen.

Rudersdal bør indgå en lærertidsaftale, så vi kan få bedre arbejdsvilkår for vores lærere og samme vilkår som i nærliggende kommuner og vi bør systematisk arbejde med en lærertraineeordning for lærerstuderende, så vi kan lære gode lærerstuderende at kende og få en nemmere rekruttering af lærere i Rudersdal.

Rudersdal skal have en eller to fyrtårsskoler til at eksperimentere, inspirere og lære fra sig. Det kan være skoler med fokus på naturfag, international eller idræt – eller hvor der eksperimenteres med andre læringsformer, andre sammensætninger af lærerstaben m.v.

En sund skole

En sund skole og en sund skoledag kræver bevægelse og balance mellem skoleliv og fritid. Vi vil gennemføre folkeskolelovens intentioner om bevægelse på hver eneste skoledag. Vi vil undersøge mulighederne for at levere/producere sund skolemad på alle skolerne i Rudersdal

En åben skole

Vi ønsker en skole, der er åben mod samfundet, som har fokus på bevægelse i samspil med vores lokale sportsforeninger, kultur i samarbejde med kulturinstitutioner, socialområdet gennem fx strukturerede samspil med plejehjem (det bør ikke kræve en tv-serie) og vores erhvervsliv. Vi skal også være åben overfor andre læringsformer og for at anvende meritlærere i videre omfang – skolerne kan bruge indtryk fra andre sider i sin udvikling

 

Digitalisering i balance

Skolerne i Rudersdal skal understøtte, at vi har børn som kan begå sig i dag og i fremtiden.

Vi tror på, at det både kræver, at vores børn lærer at begå sig digitalt og at fastholde en væsentlig tilknytning til alt det, som ikke er digitalt.

Det betyder fx at der også skal være fokus på at kunne lære at skrive selv, at bruge bøger i undervisningen, at have fokus på at opbygge færdigheder i at kunne koble fra og af nettet – og at kunne vælge til og fra mellem de mange tidskrævende

 

Skolefritidsordning (SFO) og skolefritidsklub (SFK)

Også fritidstilbuddene skal være tidssvarende. Og SFO og SFK-ordningerne i Rudersdal trænger til et eftersyn. Ordningerne er klemt af den længere skoledag, som begrænser den tid, som de unge kan være i SFO/SFK. Og på den anden side klemmer den længere skoledag og SFO/SFK de frivillige foreninger og de unges fritidsaktiviteter.

Vi ser det derfor som naturligt, at foreningerne inviteres indenfor, så der kan udvikles tilbud i fællesskab, så der kan komme større harmoni mellem skolen og fritiden.

Herudover er der behov for, at de fysiske rammer genovervejes – de er utidssvarende. Og SFO/SFK kan og bør have fokus på at skabe alternativer til mobilen/tabletten og lære de unge at navigere i at holde fest uden alkohol og stoffer.