Kommunalbestyrelsen

Den konservative konstituering

Alle kommunalpolitikere er involveret og orienteret i større eller mindre grad i alle væsentlige sager i kommunen. Men det er ikke muligt at gøre en fokuseret indsats på alle områder. Det Konservative Folkeparti har ni medlemmer af Kommunalbestyrelsen med hver deres fokusområder:

Økonomiudvalget

Ann Sofie Orth og Christoffer Buster Reinhardt

Arkitektur- og Byplanudvalget

Christoffer Buster Reinhardt (fmd)

Nicola Emily Larsen

Knud Skadborg

Klima- og Miljøudvalget

Christoffer Buster Reinhardt

Børn- og skoleudvalget

Flemming Møller

Social- og Sundhedsudvalget

Birgitte Schjerning Povlsen

Elisabeth Ildal

Kultur- og Fritidsudvalget

Knud Skadborg (fmd)

Nicola Emily Larsen

Elisabeth Ildal

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Peter Lemmich

Flemming Møller

To midlertidige udvalg

Rekruttering og fastholdelse

Birgitte Schjerning Povlsen (fmd)

Julie Quass

Knud Skadborg

Visionsplan Vedbæk

Peter Lemmich (næstfmd)

Elisabeth Ildal