Budgettet 2022

De konservative er ude af budgetforhandlingerne

Lokallisten og Det Konservative Folkeparti i Rudersdal bliver ikke en del af den politiske aftale om næste års budget for Rudersdal. De to partier ønsker ikke at deponere den politiske debat om folkeskolen i kommunens forvaltning.

Mandag aften stod det klart, at det bliver et smalt budgetforlig i Rudersdal Kommune.

Vi blev forelagt en tekst, hvor vi skulle støtte skolereformen – som der stod ”fuldt og helt”. Det kan vi ikke, er vi enige med Lokallisten om. Vi forbeholder sig ret til at spørge ind til processerne og de indstillinger, der kommer fra kommunens forvaltning om skolerne.

Begge partier ønskede en anden skolestruktur end den som det snævre flertal endte med at vedtage i 2019, hvor otte skoler blev til fire. Partierne var dengang fremme med forslag om stærke udskolingsskoler ledsaget af distrikts justeringer og eller færre sammenlagte skoler, så der kunne høstes erfaringer med eksperimentet. Erfaringerne kunne så danne baggrund for en evaluering af, hvorvidt det f.eks. er hensigtsmæssigt at drive skoler uden ledelse på hver matrikel, og om økonomien, arbejdsmiljøet og læringen blev forbedret med sammenlagte skoler.

Skolerne i Rudersdal er ikke ens. Børnene er ikke ens. Lærere og forældre er ikke ens. Men det virker som om, at vi alle skal sige ja til én model sko, der kun kommer i én farve og én størrelse. I tilgift er der ingen, der ved, hvem skoen passer til.

Vi havde gerne set en evaluering af skolestrukturen. Det mener de øvrige partier først kan blive inden udgangen af 2025.

Lokallisten og Det Konservative Folkeparti havde også andre ønsker til budgettet f.eks. at Holtehal 3 skal placeres ved Rudegård stadion, helhedsplan for Vedbæk, flere legepladser, flere ladestandere og at der var en reel forståelse for at samle op på de mange klagesager, som forældre med børn med handicap oplever. Hvorvidt nogle af disse punkter i sidste ende kommer med, er endnu uklart. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre vil sandsynligvis indgå forlig