Sundhed og værdig ældrepleje

  • Flere gode leveår
  • Forebyggelse
  • Magt over eget liv
  • Flere varme hænder

Livskvalitet er mange ting, og i Rudersdal skal vi hjælpe med at sikre at den bliver bedst mulig længst muligt. For os kræver det, at hver enkelt ældre skal ses og behandles som et individ. Det kræver også varierede tilbud for alle vores ældre i Rudersdal skal have et værdigt liv.

For langt de fleste handler det om at være selvhjulpen. Om at kunne selv. Lad os fintune ældrepolitikken i denne kommune, så fokus holdes på at kunne selv. Det er den konservative ambition.

Vi skal konsekvent forebygge og gøre det bedre end i dag. Det giver mindre sygdom, færre smerter og kan faktisk samtidig reducere omkostningerne for kommunen. Men det skal ikke være tilfældigt, vi skal systematisk se på, hvor vi og andre kommuner og har gode erfaringer med at forebygge og så implementere det bedste i Rudersdal. Fx skal vi se på Gigtforeningens forslag og beregninger.

Et aktivt socialt liv øger livskvaliteten. Derfor vil vi konservative være garant for, at der også i fremtiden vil være mange tilbud til ældre. Det skal dels være aktiviteter i kommunens ældrecentre dels aktiviteter, som frivillige, foreninger og private står bag. Aktive ældrefællesskaber, hvor ældre fx kan mødes til fællesspisning, hygge eller bytte vil vi aktivt bakke op både i kommunalt regi, men ikke mindst i boligselskaber og andre steder, hvor vi bor sammen. Tre ting ligger ligefor – reducer sygefraværet, få uddannet de ufaglærte og knyt kommende social- og sundshjælpere og assistenter til Rudersdal allerede mens de er under uddannelse.

[De to første anbefalinger FOA’s herfra https://www.nb-kommune.dk/2021/10/29/stor-stigning-i-ubesatte-stillinger-hos-aeldreplejen/ – blot hvis Ive ikke tror på sygefravær…]