Konservative tanker om Marina

Vi støtter ikke et projekt som det, der indtil videre er blevet offentliggjort. De 4 store bygninger er for massive og for høje. Det passer slet ikke til Vedbæk og den flotte havne -og strandfront.

Vi bakker op om, at der skal ske noget, for det nuværende Hotel Marina er vi heller ikke særlig stolte
over. Det glæder os derfor, at ejerne vil investere i vores by og give området nyt liv. Området er omfattet af en lokalplan og stort set alle ændringer på Hotel Marina-grunden kræver derfor  politisk godkendelse. Vi skal ikke sige ja til hvad som helst. Vi må og skal stille krav til projektet, så vi ikke gentager fortidens fejl. 

Vi synes det er vigtigt at der kommer en grundig høringsproces hvor alle berørte bliver hørt. Det er vigtigt at dialogen bliver åben og respektfuld. Vores  grundsynspunkter er klare:

Konservative krav

  • Vi skal tage udgangspunkt i den eksisterende lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten er 90.
  • Vi støtter under ingen omstændigheder ekspropriering af privat ejendom;
  • Et nyt byggeri skal integreres langt bedre med Vedbæk Havn og Nordstranden end det
    nuværende;
  • Der skal være styr på parkering og byggeriets konsekvenser for trafikken i området;
  • Samtidig bør der fortsat være et hotel af en vis størrelse, ligesom et supermarked som Irma bør have plads i det nye projekt. Området skal ikke lukke sig om sig selv – tværtimod bør det blive et aktiv for Vedbæk, og spille godt sammen med havnen.
  • Arkitekturen skal passe ind i omgivelserne og være bæredygtig, både i materialer og udseende.Vi ønsker os, med andre ord, et byggeri der ”ældes med ynde”, i respekt for de flotte opgivelser.

Her kan du læse mere:

Byplanudvalget og økonomiudvalget har haft de første orienteringer fra ejer og processen med en ny lokalplan for området er påbegyndt. Læs mere her under pkt 7. og se materialet fra Henning Larsens Tegnestue her

I Den Konservative Folkeparti i Rudersdal har medlemmerne og rådhusgruppen en god og livlig debat om Marina. Hvis du vil deltage er det muligt at melde sig ind her og få indflydelse på hvad de konservative mener.