Erhvervslivet

  • Vi ønsker en kommune, der er erhvervsvenlig og hvor virksomhederne tilkendegiver stor tilfredshed med samarbejdet med kommunen
  • Vi sil sikre hurtig, effektiv og korrekt behandling af vores erhvervsvirksomheder og en hurtig behandling af ansøgninger.
  • Vi vil sikre at udbud i Rudersdal udformes så også lokale virksomheder kan byde

For os er Rudersdal er ikke blot et sted, vi bor, det er det sted, vi lever. Og vi ønsker et mangfoldigt og velfungerende erhvervsliv, som trives. Det kræver ikke mindst, at vilkårene for virksomhederne forbedres.

Den kommunale administration skal opleves som en serviceminded medspiller med forståelse for de vilkår, som virksomhederne driver deres forretning under. Det vil muliggøre kampagner for at tiltrække nye iværksættere og fastholde de nuværende virksomheder i Rudersdal.

Vi vil fastholde de lokale erhvervsområder, så vi i alle dele af Rudersdal har arbejdspladser og mulighed for at vi fx kan få lavet tømrerarbejde, fixet bilen eller have en lokal revisor eller advokat. Hvis vi ikke skaber de rigtige rammer, vil væksten i erhvervsliv og dermed også i skatteindtægter blot foregå i vores nabokommuner.