En sund økonomi

Ambition

Vi ønsker at få mest ud  af de penge, som kommunen råder over. Vi skal bruge pengene rigtigt og langsigtet.

Grundpiller

  • Vi ønsker ikke at hæve skatteprocenten. Rudersdal bør have en af landets laveste kommunalskatter.
  • Vi ønsker en lav grundskyld – men erkender, at den er låst fast ved lov i de næste 4 år
  • Borgernes økonomi kan ikke adskilles fra kommunens – det øgede bidrag til udligningsordningen er ikke ”gratis”, fordi kommunen kan hæve skatten uden at blive straffet.

Brug pengene bedre

Vi skal have fokus på bedre ledelse i kommunen og i kommunens institutioner. Vi tror på, at en ledelse, der er synlig, til stede og har kompetence fører til bedre arbejdsmiljø, færre sygedage og bedre fastholdelse af medarbejdere. Det vil også give mulighed for at sætte institutionerne mere fri end de er i dag.

Vi skal konkurrenceudsætte flere opgaver ved at lade opgaverne komme i udbud. Gerne i mindre udbud eller i fagentrepriser, så også mindre og måske lokale firmaer kan være med. Men lokal tilstedeværelse er ikke det afgørende, det er kvaliteten.

Vi skal gøre best practice til en selvfølge. Rudersdal skal helt naturligt  lære af andre kommuner, når de har gode erfaringer på et område. Vi hverken kan eller skal altid opfinde de ”bedste” løsninger selv.

På kommunens bygningsmasse er der behov for en samlet langsigtet planlægning af anskaffelser, slag og navnlig vedligehold. Vedligeholdsplanerne bør strække sig 10-20 år ud i fremtiden og gerne med ekstern kvalitetssikring. Finansieringen skal være flerårig og bør afkobles fra de årlige budgetforhandlinger.

Tænk innovativt

Vi ønsker ikke en markant befolkningstilvækst i Rudersdal, men mener, at vi fx kan se på at tiltrække mere erhverv, så vi øger indtægten fra erhvervsbeskatningen.

Vi skal sikre et alsidigt boligudbud, hvor vi har passende boliger hele livet, så der er et naturligt flow fra mindre til større til mindre boliger igen, når behovene skifter. Vi skal også sikre, at grupper, som lærere, pædagoger, tømrere har mulighed for at bo i Rudersdal.