En sund økonomi

  • Ruderdal bør have landets laveste kommuneskat
  • Rudersdal bør have landets laveste grundskyld
  • Best Practice bør anvendes konsekvent og effektivt
  • Kirkegårdstaksterne skal ned på et rimeligt niveau

Det går godt i Rudersdal og der er styr på økonomien. Det er vi som konservative både glade for og garanter for. Men Rudersdal er presset af de rammer, som folketinget lægger, og af den kommunale udligningsordning som hvert år netto sender en lille milliard af vores skattekroner til andre kommuner. Det kan betyde øgede investeringer, hvis det er gavnligt for Rudersdal økonomi på sigt. Det kan også betyde øget udlicitering, således private kan byde på flere opgaver, men det skal give mening, sporene skræmmer i forhold til udlicitering uden omtanke eller ordentligt forarbejde. Vi skal også søge bredere samarbejde med vores nabokommuner om fælles udbud og vi skal stille krav om, at forvaltningen tænker nyt også på disse områder.

Så med de forudsætninger og borgere, som vi har i Rudersdal, så bør vi have landets laveste kommuneskat og grundskyld. Det er ikke nødvendigvis nemt, men ved at tænke i rigtige løsninger og med stram styring, så kan vi sikre bevarelse af et højt serviceniveau til lavere pris.

Det er for os et grundlæggende princip, at borgernes hårdt tjente penge bedst ligger i borgernes egne lommer fremfor i kommunekassen. Derfor skal vi bruge vores ressourcerne rigtigt og effektivt. Det betyder, at vi ikke skal opfinde hjulet selv hver gang en opgave skal løses. I stedet skal vi konsekvent lære af, hvordan opgaven bedst løses i andre kommuner og så bruge de løsninger eller modeller.