Kommunalbestyrelsesgruppen

Alle kommunalpolitikere er involveret og orienteret i større eller mindre grad i alle væsentlige sager i kommunen. Men det er ikke muligt at gøre en fokuseret indsats på alle områder. Det Konservative Folkeparti har fire medlemmer af Kommunalbestyrelsen med hver deres fokusområder:

Birgitte Schjerning Povlsen
 Medlem af kommunalbestyrelsen
 Gruppeformand
 Social- og Sundhedsudvalget (formand)
 Medlem af Økonomiudvalget
 2.viceborgmester
 Medlem af bestyrelsen for Boligselskabet Holtegårds Jorder
 Delegeret KL
 Medlem af bestyrelsen på Høsterkøb Skole
 Medlem af Valgbestyrelsen for Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg
 Bestyrelsen for fonden Drewsens Hospital
 Movias repræsentantskab
 Suppleant til Folkeoplysningsudvalget
 Suppleant til formand for Ung Rudersdal

Christoffer Buster Reinhardt: 

    Medlem af kommunalbestyrelsen.
 Medlem af Byplanudvalget
 Medlem af Miljø- og Teknikudvalget
 §17,4, Bycenterudvalget (næstformand)
 Medlem af Handicaprådet
 Medlem af Beredskabskommissionen
 Suppleant til valgbestyrelsen for Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg

Jakob Kjærsgaard
 Medlem af kommunalbestyrelsen.
 Medlem af Børn- og Skoleudvalget
 §17,4, Medlem af Skolestrukturudvalget
 §17,4, Sårbare Børn og Unge (formand)
 Suppleant som Delegeret KL
 Medlem af Vedbæk Havns Bestyrelse
 Suppleant til Movias repræsentantskab
 Medlem af Rudersdal Forsyning.
 Medlem Forsyningen Rudersdal-Allerød.
 Medlem af bestyrelsen på Trørødskolen
 Formand for Ung Rudersdal

 

Lars Engelberth
 Medlem af kommunalbestyrelsen.
 Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand)
 Medlem af Social- og Sundhedsudvalget.
 Medlem af Folkeoplysningsudvalget
 Bestyrelsen for fonden Drewsens Hospital
 Suppleant til bestyrelsen for Boligselskabet Holtegårds Jorder
 Suppleant til Handicaprådet

 

Som konservative i Rudersdal arbejder vi for et samfund hvor den enkelte får friheden til at indrette sig og klare sig selv. Samtidig med at vi hjælper og holder hånden under dem, der ikke selv kan. Et samfund hvor de bredeste skuldre bærer mest, men hvor de stærke også får lov at udfolde sig – uden at blive kvalt i bureaukratiets eller Jantelovens snærende bånd.

Kommunalbestyrelsen

Billede af Birgitte Schjerning Povlsen

Birgitte Schjerning Povlsen

Gruppeformand, Byrådsmedlem
Billede af Christoffer Buster Reinhardt

Christoffer Buster Reinhardt

Byrådsmedlem
Billede af Jakob Kjærsgaard

Jakob Kjærsgaard

Byrådsmedlem
Billede af Lars Engelberth

Lars Engelberth

Byrådsmedlem