Kommunalbestyrelsesgruppen

Alle kommunalpolitikere er involveret og orienteret i større eller mindre grad i alle væsentlige sager i kommunen. Men det er ikke muligt at gøre en fokuseret indsats på alle områder. Det Konservative Folkeparti har fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen med hver deres fokusområder:

Birgitte Schjerning Povlsen
Medlem af kommunalbestyrelsen
Gruppeformand
Social- og Sundhedsudvalget (formand)
Medlem af Økonomiudvalget
2.viceborgmester
Medlem af bestyrelsen for Boligselskabet Holtegårds Jorder
Delegeret KL
Medlem af Vedbæk Havns Bestyrelse
Medlem af bestyrelsen på Høsterkøb Skole
Medlem af Valgbestyrelsen for Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg
Bestyrelsen for fonden Drewsens Hospital
Movias repræsentantskab
Suppleant til Folkeoplysningsudvalget
Suppleant til formand for Ung Rudersdal

Christoffer Buster Reinhardt:
Medlem af kommunalbestyrelsen.
Medlem af Miljø- og Teknikudvalget
Medlem af Børn- og Skoleudvalget
§17,4, Bycenterudvalget (næstformand)
Medlem af bestyrelsen på Trørødskolen
Medlem af Handicaprådet
Medlem af Beredskabskommissionen
Suppleant til valgbestyrelsen for Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg

Lars Engelberth
Medlem af kommunalbestyrelsen.
Kultur- og Fritidsudvalget (næstformand)
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget.
Medlem af Folkeoplysningsudvalget
Bestyrelsen for fonden Drewsens Hospital
Suppleant til bestyrelsen for Boligselskabet Holtegårds Jorder
Suppleant til Handicaprådet

Elisabeth Ildal
Medlem af kommunalbestyrelsen
Medlem af Erhvervsudvalget
Medlem af Byplansudvalget

Christian Fode
Medlem af kommunalbestyrelsen.
Medlem af Byplanudvalget
Formand for Ung Rudersdal
Suppleant som Delegeret KL
Suppleant til Movias repræsentantskab
Medlem af Rudersdal Forsyning.
Medlem Forsyningen Rudersdal-Allerød.

Jakob Kjærsgaard
Orlov 28. april til 1. september

Som konservative i Rudersdal arbejder vi for et samfund hvor den enkelte får friheden til at indrette sig og klare sig selv. Samtidig med at vi hjælper og holder hånden under dem, der ikke selv kan. Et samfund hvor de bredeste skuldre bærer mest, men hvor de stærke også får lov at udfolde sig – uden at blive kvalt i bureaukratiets eller Jantelovens snærende bånd.

Kommunalbestyrelsen

Billede af Birgitte Schjerning Povlsen

Birgitte Schjerning Povlsen

Gruppeformand, Byrådsmedlem
Billede af Christoffer Buster Reinhardt

Christoffer Buster Reinhardt

Byrådsmedlem
Billede af Elisabeth Ildal

Elisabeth Ildal

Byrådsmedlem
Billede af Jakob Kjærsgaard

Jakob Kjærsgaard

Byrådsmedlem
Billede af Lars Engelberth

Lars Engelberth

Byrådsmedlem